Via het multimedia icoon kun je multimedia toevoegen aan je module. Je kan video, audio of afbeelding bestanden in de grijze box slepen of door een computerbestand te selecteren.


Belangrijk: Bij gebruik van multimedia en/of tekst is het belangrijk dat je de privacyrechten van deelnemers in audio-, beeld- of tekstmateriaal niet schendt. Daarbij is het delen van multimedia en tekst uit bronnen waarover je geen auteursrecht hebt, niet toegestaan.


 

 

Afbeeldingen

Het gebruik van afbeeldingen wordt door de eindgebruiker gewaardeerd vanwege twee redenen: 

  1. Ze maken de content visueel aantrekkelijk. 
  2. Ze zorgen voor structuur, waardoor het makkelijker wordt om de aandacht van de eindgebruiker erbij te houden. 


Afbeeldingen in mobiele modules hebben een ander format dan afbeeldingen in het vorige CMS in verband met het gebruik van de module op een mobiele telefoon. In plaats van 800 x 533 px afbeeldingen bij het vorige CMS, moeten de afbeeldingen in een module bij mobiele modules 1920 x 700 zijn. 


Om ervoor te zorgen dat de mobiele module een aantrekkelijk uiterlijk behoudt, wordt het aangeraden om in ieder geval elke 4-5 pagina's een afbeelding te gebruiken. Aan de andere kant heeft gebruikersonderzoek laten zien dat het gebruik van afbeeldingen niet wordt gewaardeerd wanneer deze alleen wordt gebruikt om de pagina op de vullen. Als editor is het aan jou om de juiste balans hierin te vinden.


Een andere richtlijn is dat afbeeldingen nooit aan de onderkant van een pagina worden geplaatst: vanuit gebruikersonderzoeken weten we dat eindgebruikers het vervelend vinden om te moeten scrollen voor een ‘onnodige’ afbeelding. Daarom adviseren we om afbeeldingen direct onder de titel van de pagina te plaatsen, of tussen de eerste paragraaf en de daaropvolgende ondertitel.

 

Video's

Video’s zijn ontzettend belangrijk om een gevoel van herkenning te geven en eindgebruikers het gevoel te geven dat ze in connectie staan met anderen (bijvoorbeeld met expertvideo’s of video's van ervaringsdeskundigen) of om moeilijke concepten uit te leggen (bijvoorbeeld met behulp van animaties). Na het toevoegen van een video, kan je eronder een kort video-onderschrift toevoegen.

Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het video bestand is geconverteerd voordat je deze in het module voegt. Je vindt 'Media conversie' onder de tab 'Content'. Klik hier voor meer informatie.


Omdat de inhoud in elk hoofdstuk of herbruikbare pagina op zichzelf staand moet zijn, zal er niet langer een introductie video zijn voor iedere expert of cliënt. Daarnaast is het mogelijk (en zelfs waarschijnlijk) dat eindgebruikers zullen stuiten op verschillende cliënten en experts in de video’s in hun persoonlijke route, in plaats van 1 of 2 van hen te volgen. Gebruikersonderzoeken hebben aangegeven dat onze gebruikers deze veranderingen niet erg vinden. Het is niet de persoon waar ze aan gehecht raken: het is de herkenning van het verhaal en de emotie die telt. Dit is de reden waarom de timing van een video van belang is. Vraag jezelf: matcht de inhoud van een video met dit moment in de persoonlijke route? Matcht het met de gevoelens en problemen die iemand normaal gesproken ervaart in deze fase van de interventie? 


Toevoegen van een stilstaand beeld aan video 

Voeg ook een stilstaand beeld toe (1000 x 562 px) aan de video.  Je voegt de stilstaande afbeelding toe door deze te slepen of door te zoeken naar een media afbeelding onder de geüploade video. 


Als het mediabeeld is toegevoegd, is het eventueel ook mogelijk om hem weer te verwijderen mits je toch een ander beeld wilt kiezen.


Audio

Voeg je een audio-oefening toe? Dan kun je deze introduceren met een oranje tip-blok. Hoe je een tip-blok maakt lees je hier.(Opent in nieuwe venster) Je kunt ook gebruik maken van het onderschrift van een audiofragment om te beschrijven wat de inhoud is. 

Ook een audio bestand moet eerst worden geconverteerd voordat je deze in het module voegt. Je vindt 'Media conversie' onder de tab 'Content'. Klik hier voor meer informatie.

Toevoegen van een stilstaand beeld aan audio 

Voeg ook een stilstaand beeld toe (800 x 450 px) aan het audiofragment.  Je voegt de stilstaande afbeelding toe door deze te slepen of door te zoeken naar een media afbeelding onder de geüploade audio. Het audiobeeld is eventueel ook weer te verwijderen. 

Tip: wanneer de eindgebruiker kan kiezen tussen audio met een mannelijke of vrouwelijke stem, voeg dan een tip boven de audio toe met de tekst: 'Kies zelf of je het liefst een mannen- of een vrouwenstem wil horen.' Voeg de tekst 'Beluister hier de ademhalingsoefening met een mannenstem' toe aan het onderschrift en doe het hetzelfde voor de vrouwelijke audio.