De ‘verdiepende content’ functie biedt de mogelijkheid om vragen te stellen of om content te laten zien die volgen op antwoorden die eindgebruikers hebben gegeven – net zoals in een echte conversatie. Het creëren van verdiepende content betekent dat elk type veld kunt tonen op basis van een gegeven antwoord. Verdiepende content verschijnt alleen voor gebruikers wanneer zij een bepaald antwoord hebben gegeven op een (meer)keuzevraag. 

Voorbeeld: als de eindgebruiker ‘Ja’ antwoordt op de vraag ‘Vind jij groen een mooie kleur?’, dan kan daarna worden gevraagd ‘Wat vind je mooi aan de kleur groen?’. Als de eindgebruiker ‘nee’ heeft geantwoord op de vraag, dan kun je vragen ‘Wat vind je niet mooi aan de kleur groen?’.

 

Hoe maak je verdiepende content?

Stap 1 

Zorg ervoor dat je een meerkeuzevraag hebt met ‘meerdere antwoorden mogelijk’ of ‘alleen één antwoord mogelijk’.

 

 

Stap 2

Maak je follow up content: dit kan elk soort veld-type zijn. Klik eerst op het plusje, selecteer je type content. In het voorbeeld kies ik voor een open vraag. Klik daarna op het pijltje wat in een boog omhoog wijst rechtsonderin.Stap 3 

Selecteer één van de vorige vragen in het drop down menu. Dit is de originele vraag waar je een vervolgreactie op wilt. Stel daarna de voorwaarden voor de verdiepende content in. 


Een ingezoomd screenshot van de voorwaarden:

 

In dit voorbeeld verschijnt de verdiepende vraag wanneer de cliënt ‘Ja’ antwoordt op de vraag ‘Heeft deze oefening jou geholpen?’


Stap 5

Controleer de verdiepende content. Wanneer je met succes verdiepende content hebt gecreëerd, zie je het pijl-icoon verschijnen aan de linkerkant van de vraag die je hebt gedefinieerd (duidelijk zichtbaar in de voorvertoning-modus). In de voorvertoning-modus kan je testen of de follow-up content verschijnt wanneer het antwoord wordt gegeven.