Een hulpverlener kan een vragenlijst toewijzen in het Minddistrict platform. Hiermee kan de hulpverlener het mentale welzijn van de cliënt inzichtelijk maken. Deze vragenlijsten kunnen ook herhaaldelijk aangeboden worden in een planning, om zo een meettraject te creëren.Vragenlijst creëren

Een vragenlijst aanmaken? Dit werkt in principe hetzelfde als het aanmaken van een module (topic). 1. Navigeer naar de catalogus
 2. Klik op "Aanmaken" in de rechterbovenhoek 3. Zo kom je op de pagina 'Content aanmaken' 4. Selecteer bij "Type of content" "Een module of vragenlijst maken" en klik op "Volgende" om verder te gaan 5. Geef de vragenlijst een titel, selecteer de categorie "Vragenlijst" en de taal van uw keuze
 6. Klik op "Aanmaken"  om je actie te bevestigen.
  Let op: als je het minteken (-) selecteert dan ga je een module aanmaken en geen vragenlijst.


 7. Je kunt nu de inhoud voor een vragenlijst maken in het CMS, zoals je gewend bent bij het maken van modules

 8. Je vragenlijst is klaar wanneer je de inhoud opslaat in het CMS.

Om de vragenlijst toe te kunnen wijzen aan een cliënt moet je deze toevoegen in een Vragenlijstplanning (Topiclijst).

Vragenlijstplanning (Topiclijst)

Om een (reeks van) vragenlijsten beschikbaar te stellen aan cliënten maak je een vragenlijstplanning aan.


 1. Navigeer naar de catalogus
 2. Klik op "Aanmaken" in de rechterbovenhoek 3. Zo kom je op de pagina 'Content aanmaken' 4. Selecteer bij "Type content" "Topiclijst" en klik op "Volgende" om verder te gaan 5. Geef de planning van je vragenlijst een titel, selecteer de categorie "Vragenlijstplanning" en de taal van je keuze
 6. Klik op "Aanmaken" om uw actie te bevestigen
  Let op: als je het minteken (-) selecteert dan ga je een modulelijst aanmaken en geen vragenlijstplanning.


 7. Zo kom je op de 'Voorvertoning' pagina
 8. Navigeer naar "Template" in het menu aan de linkerkant om de content (Modules en/of Vragenlijsten) toe te voegen aan de planningslijst voor vragenlijsten. 9. Type de titels van de content (Modules en/of Vragenlijsten) die je aan je planning wilt toevoegen in de zoekbalk van de catalogus.
  Je kunt ook het ID van de content gebruiken.


 10. Je ziet een overzicht met alle vragenlijsten en modules die je aan je planning kunt toevoegen.
 11. Als je op "Toevoegen" klikt op de vragenlijst van je keuze, wordt deze toegevoegd aan de planning bovenaan je scherm. 12. Stel een startdatum in voor al je toegevoegde vragenlijsten.
 13. Druk op "Opslaan" om de items in je vragenlijstplanning te bevestigen.
  Je kunt ook metadata toevoegen aan de vragenlijstplanning, op dezelfde manier als bij modules.