Het releasen van een nieuw dagboek


Wanneer het dagboek helemaal klaar is voor gebruik, en je hebt alle veranderingen doorgezet, dan kun je het dagboeken releasen in het CMS. Dit kun je doen door te klikken op de release-knop onder te tab ‘versie controle’. Je wordt hier gevraagd om een releasebericht te schrijven. Als dit de eerste release van het dagboek is, dan wordt geadviseerd om een bericht als volgt te schrijven. Begin met de zin ‘Dit is de eerste versie van het ***dagboek’. Volg dit op met een korte beschrijving van het dagboek. Dit is belangrijk, aangezien het releasebericht wordt getoond aan de gebruikers.

  

Het releasen van een update van het dagboek


Wanneer je een verandering hebt aangebracht aan het dagboek en je bent klaar om een nieuwe versie hiervan de releasen, dan is het releasebericht een beetje anders. We adviseren om een bericht te schrijven dat alle wezenlijke veranderingen uitlegt in een taal die de hulpverlener begrijpt. Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien van een bericht over de wezenlijke veranderingen, en hoe dit bericht wordt getoond in het platform.


Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving


Als er alleen kleine veranderingen, zoals spellingcorrecties, hebben plaatsgevonden, dan adviseren we om een bericht als volgt te beschrijven:

 

De nieuwe versie van dit dagboek bevat niet-inhoudelijke wijzigingen. De wijzigingen betreffen lay-out aanpassingen, spelling- en grammaticale verbeteringen en/of technische updates.