Om het dagboek te vullen kan je kiezen tussen 7 verschillende veld types. Dat zijn:

 • Boolean
 • Choice
 • Float
 • Image
 • Integer
 • Text
 • Textline


Lees verder om meer te leren over deze verschillende types.


Veldopties

Dagboekvelden hebben over het algemeen de volgende veldopties:

 1. Bij veldtitel vul je de vraag die je wilt tonen aan de cliënt.
 2. De veldnaam komt overeen met unieke technische naam van het veld.  Bijvoorbeeld 'Q1'. De cliënt ziet deze naam niet.
 3. Bij veldomschrijving kan je optioneel meer uitleg toevoegen over de manier waarop de cliënt deze vraag moet invullen.
 4. Vink optioneel aan als de cliënt niet verplicht is om de vraag in te vullen.
 5. Vink alleen lezen aan als het veld geen input van de cliënt behoeft. Dit is alleen het geval wanneer je een berekening (computation) gebruikt die de score van de cliënt berekent en deze wilt terugkoppelen. Deze optie is alleen aanwezig wanneer er een berekening (computation) is gemaakt! Lees meer over het maken van computations in de CMS handleiding in je content platform.
 6. Vink toon op tijdlijn aan als je het antwoord wilt weergeven in de tijdlijn.
 7. In sommige gevallen (bijvoorbeeld met de Boolean) kan je kiezen voor de standaardwaarde van de vraag, wat inhoud dat je kan kiezen of en hoe de vraag van tevoren al is ingevuld voor de cliënt.


Wanneer je onderzoek wilt doen met de data uit het dagboek, dan is het een heel goed idee om de denken aan ‘logische’ veldnamen. Dit maakt het werk gemakkelijker wanneer je een analyse doet.Veldtypes

Hier leer je meer over de 7 veldtypes.


Boolean

Een boolean is een checkbox. Zo ziet een boolean eruit voor de gebruiker:

Browser
App

boolean_app.png


Choice

Een choice is een keuzevraag. Zo ziet een choice eruit voor de gebruiker:

Browser
AppZo bewerk je een choice

Het menu bestaat uit 2 gedeeltes. In het eerste gedeelte vul je de algemene veld opties in (zie de sectie ‘veldopties’ eerder in dit artikel). 


Het tweede gedeelte van het menu is anders. Hier zet je de antwoorden neer die je in de meerkeuze vraag wilt hebben. Het menu geeft automatisch 2 antwoordvelden voor meerkeuze antwoorden. Je ziet deze onder het item ‘standaardwaarde’, welke later wordt uitgelegd. Aan de onderkant van het scherm kun je meer meerkeuze antwoordvelden toevoegen, als volgt:

 • Waarde: om het makkelijker voor je te maken, hebben de eerste 2 antwoordvelden al een waarde gekregen. Je kan deze veranderen als dat nodig is met betrekking tot de berekening en de grafiek. 
 • Titel: hier typ je het antwoord dat je wilt laten zien aan de cliënt (verwijder ‘default_0’ dat er automatisch staat).
 • Icoon: als je wilt dat het meerkeuze antwoord een icoon of afbeelding is, kies hier dan het icoon. Zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van iconen.


Als je wilt kun je het meerkeuze antwoord als standaard zetten. Dit houdt in dat wanneer een cliënt het dagboek invult, het antwoord wordt gemarkeerd; of aan de cliënt wordt getoond als het standaard antwoord. Om dit te doen, selecteer je het antwoord van het drop down menu als ‘standaard waarde’, nadat je al de meerkeuze antwoorden hebt ingevoerd.Het gebruik van iconen in een choice

Als je iconen wilt gebruiken in het dagboek, dan moet je deze eerst uploaden via de tab ‘resources’ voordat deze beschikbaar zijn om in het dagboek te gebruiken. Het is nodig dat je PNG afbeeldingen upload van het formaat 600 x 600 in de tab ‘resources’. Hierna kun je het juiste icoon selecteren in het dropdown menu van het antwoordenveld van jouw keuzeantwoorden.

Let op: als je ervoor kiest om iconen te gebruiken, dan moet je alle antwoorden van deze specifieke meerkeuze vraag weergeven als icoon. Zorg ervoor dat je alle afbeeldingen upload voordat je deze vraag gaat bewerken.


Float

Een float is een numeriek veld dat gebruikt kan worden voor nummerieke- of tijd-invoeren. Er zijn drie type float velden:

 1. Invoer
 2. Slider
 3. Uren


Zo zien de 3 verschillende float types eruit voor de gebruiker:

Browser
App

  


Hoe bewerk je een float veld

Je kan het float veld gebruiken om de gebruiker een veld te geven waar deze een getal met decimalen kan invullen. Bijvoorbeeld: 3,1 of 2,15 of 1:45. Het float veld heeft 3 vormen: invoer, slider of uren. Je begint bij het invullen van het algemene eerste deel van het menu. In het twee gedeelte kies je welke widget je wilt gebruiken; invoer-veld, slider of uren. Zie de voorbeelden van elke vorm om een idee te krijgen hoe deze eruit zien en hoe je deze kan gebruiken.

 • Invoer: de cliënt kan alleen een getal in dit veld invullen. Als de cliënt een ander karakter invult, dan krijg hij/zij een foutmelding wanneer het dagboek wordt opgeslagen. Optioneel kan je een minimum en maximum instellen voor dit veld.
 • Slider: een slider veld kan worden gebruikt voor vragen waarbij de cliënt wordt gevraagd om een bepaald item te beoordelen op een schaal. Omdat het op schaal is, is het begin en het eind van de schaal verplicht. Voor een slider zijn de velden ‘Min’ en ‘Max’ dus verplicht voor jou om in te vullen. De standaard waarde (waar de slider wordt ingesteld wanneer de cliënt de slider voor de eerste keer bekijkt) kan optioneel ingesteld.
 • Uren: een uren veld geeft de cliënt 2 input velden. 1 voor minuten en 1 voor uren. Optioneel kan je een minimum, maximum en standaard waarde instellen.


Afbeelding

Het afbeeldingveld biedt de optie om een afbeelding te uploaden. Zo ziet dit veld eruit voor de gebruiker:

Browser
App
image_browser.png


Hoe bewerk je een afbeeldingveld

Het menu is het simpelste van alle dagboek velden. Het heeft alleen een algemeen menu, omdat er voor de rest niks bewerkt kan worden.


We raden aan om altijd het afbeeldingveld in te stellen als ‘optioneel’, tenzij het noodzakelijk is om een afbeelding in het dagboek te hebben.


Integer

Het integerveld is een numeriek veld. Er zijn twee types: 

 1. Integer invoer
 2. Integer slider


Zo zien de twee types eruit voor de gebruiker:


Browser
AppHoe bewerk je een integer

Je kan het integer veld gebruiken om  het cliënt een veld te geven waarin deze een getal zonder decimalen kan invullen. Bijvoorbeeld 1 of 2, maar geen getal daar tussenin. Het integer veld heeft twee vormen: input en slider. Het menu voor dit veld is vergelijkbaar met het menu van het float veld. Je begint met het invullen van het eerste algemene gedeelte van het menu. In het tweede gedeelte kies je eerst welke widget je wilt gebruiken: invoer of slider. Dan vul je de rest van het menu in, waar nodig. 


 • Invoer: de cliënt kan alleen een getal in dit veld invullen. Als de cliënt een ander karakter invult, dan krijgt hij/zij een foutmelding bij het opslaan van deze sessie. Optioneel kun je een minimum en maximum instellen voor dit veld. 
 • Slider: een slider veld kan gebruikt worden voor vragen waar de cliënt gevraagd wordt om een bepaalde item op een schaal te beoordelen. Omdat het een schaal betref, is er altijd een minimum en maximum nodig voor de schaal. Voor een slider zijn de velden ‘Min’ en ‘Max’ dus verplicht voor je om in te vullen. De standaard waarde (waar de slider is op ingesteld wanneer de cliënt de slider voor de eerste keer bekijkt) kan optioneel worden ingesteld. 


De cliënt kan niet de limiet van het invoerveld inzien, dus zorg ervoor dat de limiet voor zichzelf spreek of benoem de limiet in de veldbeschrijving.


Text

Een text is een 5-lijns tekstveld. Zo ziet een text eruit voor de gebruiker

Browser
App


Zo bewerk je een textveld

Het textveld wordt gebruikt om de cliënt te vragen tekst op te schrijven. Dit kan een grote hoeveelheid tekst zijn, aangezien het veld ‘groeit’ wanneer de cliënt meer typt. Het text veld menu is heel simpel om te bewerken, aangezien het alleen het algemene gedeelte van het menu heeft. 


In de app zien de text velden er hetzelfde uit als het textline veld. Echter, in de browser versie kun je het verschil zien, aangezien het text veld een groter veld is om in te typen.


Textline

Een textline is een éénlijns tekstveld. Zo ziet een textline eruit voor de gebruiker.

Browser
AppZo bewerk je een textinleveld

Het textline veld wordt gebruikt om cliënten te vragen om een korte tekst te schrijven, meestal niet meer dan één word of een korte zin. Het menu is ook weer heel simpel om te bewerken, aangezien het alleen het algemene gedeelte van het menu heeft. 


In de app ziet het textveld er hetzelfde uit als het textlineveld. Echter, in de browser versie kun je het verschil zien, aangezien het textline veld alleen één lijn laat zien, en niet ‘meegroeit’ wanneer de cliënt meer typt.