Om het dagboek te vullen kun je kiezen uit 7 verschillende veld types. Dat zijn:

 • Boolean
 • Choice
 • Float
 • Image
 • Integer
 • Text
 • Textline

 

Lees verder om meer te leren over deze verschillende types.

 

Veldopties

Dagboekvelden hebben over het algemeen de volgende veldopties:

 1. Bij 'veldtitel' vul je de vraag in die je wilt tonen aan de cliënt.
 2. De 'veldnaam' komt overeen met de unieke technische naam van het veld.  Bijvoorbeeld 'Q1'. De cliënt ziet deze naam niet. Belangrijk om hier geen hoofdletters, vreemde tekens of spaties te gebruiken. De naam moet ook niet eerder gebruikt zijn binnen je dagboek.
 3. Bij 'veldomschrijving' kan je optioneel meer uitleg toevoegen over de manier waarop de cliënt deze vraag moet invullen.
 4. Vink 'optioneel' aan als de cliënt niet verplicht is om de vraag in te vullen.
 5. Vink 'alleen lezen' aan als het veld geen input van de cliënt behoeft. Dit is alleen het geval wanneer je een berekening (computation) gebruikt die de score van de cliënt berekent en deze wilt terugkoppelen. Deze optie is alleen aanwezig wanneer er een berekening (computation) is gemaakt! Lees meer over het maken van computations in de CMS handleiding in je content platform.
 6. Vink 'toon op tijdlijn' aan als je het antwoord wilt weergeven in de tijdlijn.
 7. In sommige gevallen (bijvoorbeeld met de Boolean) kan je kiezen voor de 'standaardwaarde' van de vraag, wat inhoudt dat je kan kiezen of en hoe de vraag van tevoren al is ingevuld voor de cliënt.

 

Wanneer je onderzoek wilt doen met de data uit het dagboek, dan is het een heel goed idee om de denken aan ‘logische’ veldnamen. Dit maakt het werk gemakkelijker wanneer je een analyse doet.

 

Blijf je werk opslaan! Dit is erg belangrijk. De dagboek editor slaat niet automatisch het werk op. Herinner jezelf hier dus regelmatig aan!


Veldtypes

Hier leer je meer over de 7 veldtypes:


Boolean

Een boolean is een checkbox. Zo ziet een boolean eruit in de app voor de gebruiker:


Zo ziet de boolean eruit in de browser voor de gebruiker:


 

 Choice 

Een choice is een meerkeuzevraag. Zo ziet het type choice eruit voor de gebruiker:

Afbeelding choice in de browserAfbeelding choice in de app


Het menu van Choice bestaat uit 2 gedeeltes. In het eerste gedeelte vul je de algemene veldopties in (zie de sectie ‘veldopties’ eerder in dit artikel). 

 

Het tweede gedeelte van het menu is anders. Hier zet je de antwoorden neer die je in de meerkeuze vraag wilt hebben. Het menu geeft automatisch 2 antwoordvelden voor meerkeuze antwoorden. Door op 'Voeg optie toe' te klikken, kan je meer antwoorden toevoegen. Je ziet deze onder het item ‘standaardwaarde’, welke later wordt uitgelegd.

 Aan de onderkant van het scherm kun je meer opties toevoegen, als volgt:

 • Waarde: om het makkelijker voor je te maken, hebben de eerste 2 antwoordvelden al een waarde gekregen. Je kan deze veranderen als dat nodig is met betrekking tot de berekening en de grafiek. 
 • Titel: hier typ je het antwoord dat je wilt laten zien aan de cliënt (verwijder ‘default_0’ dat er automatisch staat).
 • Icoon: als je wilt dat het meerkeuze antwoord een icoon of afbeelding is, kies hier dan het icoon. Zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van iconen.

 

Als je wilt kun je het meerkeuze antwoord 'als standaard' zetten. Dit houdt in dat wanneer een cliënt het dagboek invult, het antwoord wordt gemarkeerd; of aan de cliënt wordt getoond als het standaardantwoord. Om dit te doen, selecteer je het antwoord van het drop down menu als ‘standaardwaarde’, nadat je al de meerkeuze antwoorden hebt ingevoerd. Als je klaar bent met het invullen van de antwoordopties, zie je een overzicht aan de rechterkant van de pagina in een donkerblauw vlak. Daar staat de vraag, en met een drop-down pijltje zie je de lijst met antwoorden waar je uit kan kiezen. Ook hier kan je de standaardwaarde selecteren.

 

Het gebruik van iconen in een choice
Als je iconen wilt gebruiken in het dagboek, dan moet je deze eerst uploaden via de tab ‘bijlagen’ voordat deze beschikbaar zijn om in het dagboek te gebruiken. Het is nodig dat je PNG afbeeldingen upload van het formaat 600 x 600 in de tab ‘resources’. Hierna kun je het juiste icoon selecteren in het dropdown menu van het antwoordenveld van jouw keuzeantwoorden.

Let op: als je ervoor kiest om iconen te gebruiken, dan moet je alle antwoorden van deze specifieke meerkeuze vraag weergeven als icoon. Zorg ervoor dat je alle afbeeldingen upload voordat je deze vraag gaat bewerken.

 

Als je de iconen hebt toegevoegd, dan ziet het er zo uit:

 Float 

Een float is een numeriek veld dat gebruikt kan worden voor numerieke- of tijds- invoeren. Er zijn drie type float velden:

 1. Invoer
 2. Slider
 3. Uren

 

Zo zien de 3 verschillende float types eruit voor de gebruiker in de app:


Afbeelding float invoerAfbeelding float sliderAfbeelding float uren

 

Zo zien de 3 float types eruit in de browser:

Je kunt het float veld gebruiken om de gebruiker een veld te geven waar deze een getal met decimalen kan invullen. Bijvoorbeeld: 3,1 of 2,15 of 1:45. Het float veld heeft 3 vormen: invoer, slider of uren. Je begint bij het invullen van het algemene eerste deel van het menu. In het tweede gedeelte kies je welke widget je wilt gebruiken; invoer-veld, slider of uren. Zie de voorbeelden van elke vorm om een idee te krijgen hoe deze eruit zien en hoe je deze kan gebruiken.

 • Invoer: de cliënt kan alleen een getal in dit veld invullen. Als de cliënt een ander karakter invult, dan krijg hij/zij een foutmelding wanneer het dagboek wordt opgeslagen. Optioneel kan je een minimum en maximum instellen voor dit veld.
 • Slider: een slider veld kan worden gebruikt voor vragen waarbij de cliënt wordt gevraagd om een bepaald item te beoordelen op een schaal. Omdat het op schaal is, is het begin en het eind van de schaal verplicht. Voor een slider zijn de velden ‘Min’ en ‘Max’ dus verplicht voor jou om in te vullen. De standaardwaarde (waar de slider wordt ingesteld wanneer de cliënt de slider voor de eerste keer bekijkt) kan optioneel worden ingesteld.
 • Uren: een uren veld geeft de cliënt 2 input velden. 1 voor minuten en 1 voor uren. Optioneel kan je een minimum, maximum en standaard waarde instellen.

 Afbeelding 

Afbeelding

Het afbeeldingsveld 'image' biedt de optie om een afbeelding te uploaden. Zo ziet dit veld eruit voor de gebruiker:

Afbeelding type 'image' in de browser

Afbeelding type 'image' in de app

 

Het menu van 'image' is het simpelste van alle dagboek velden. Het heeft alleen een algemeen menu, omdat er voor de rest niks bewerkt kan worden.

 

We raden aan om altijd het afbeeldingveld in te stellen als ‘optioneel’, tenzij het noodzakelijk is om een afbeelding in het dagboek te hebben.

 

 Integer 

Integer

Het integerveld is een numeriek veld. Er zijn twee types: 

 1. Integer invoer
 2. Integer slider

 

Zo ziet de integer invoer eruit voor de gebruiker:

 

Afbeelding Integer invoer browser
Afbeelding integer invoer appZo ziet de integer slider eruit voor de gebruiker:
Afbeelding integer slider browser
Afbeelding integer slider app

 

Je kunt het integer veld gebruiken om de cliënt een veld te geven waarin deze een getal zonder decimalen kan invullen. Bijvoorbeeld 1 of 2, maar geen getal daar tussenin. Het integer veld heeft twee vormen: input en slider. Het menu voor dit veld is vergelijkbaar met het menu van het float veld. Je begint met het invullen van het eerste algemene gedeelte van het menu. In het tweede gedeelte kies je eerst welke widget je wilt gebruiken: invoer of slider. Dan vul je de rest van het menu in, waar nodig. 

 

 • Invoer: de cliënt kan alleen een getal in dit veld invullen. Als de cliënt een ander karakter invult, dan krijgt hij/zij een foutmelding bij het opslaan van deze sessie. Optioneel kun je een minimum en maximum instellen voor dit veld. 
 • Slider: een slider veld kan gebruikt worden voor vragen waar de cliënt gevraagd wordt om een bepaald item op een schaal te beoordelen. Omdat het een schaal betreft, is er altijd een minimum en maximum nodig voor de schaal. Voor een slider zijn de velden ‘Min’ en ‘Max’ dus verplicht voor je om in te vullen. De standaardwaarde (waar de slider op is ingesteld wanneer de cliënt de slider voor de eerste keer bekijkt) kan optioneel worden ingesteld. 

 

De cliënt kan niet de limiet van het invoerveld inzien, dus zorg ervoor dat de limiet voor zichzelf spreekt of benoem de limiet in de veldbeschrijving.

 

 Text 

Text

Een text is een tekstveld van 5 regels. Zo ziet het eruit voor de gebruiker:Afbeelding type 'Text' in browser

Afbeelding type 'Text' in app

 

Het tekstveld wordt gebruikt om de cliënt te vragen tekst op te schrijven. Dit kan een grote hoeveelheid tekst zijn, aangezien het veld ‘groeit’ wanneer de cliënt meer typt. Het text veld menu is heel simpel om te bewerken, aangezien het alleen het algemene gedeelte van het menu heeft. 

 

 Textline 

Textline

Een textline is een tekstveld van 1 regel. Zo ziet een textline eruit voor de gebruiker.Afbeelding 'textline' in browserAfbeelding 'textline' in app

 

Het textline veld wordt gebruikt om cliënten te vragen om een korte tekst te schrijven, meestal niet meer dan één woord of een korte zin. Het menu is ook weer heel simpel om te bewerken, aangezien het alleen het algemene gedeelte van het menu heeft. 

 

In de app ziet het textveld er hetzelfde uit als het textlineveld. Echter, in de browser versie kun je het verschil zien, aangezien het textline veld alleen één lijn laat zien, en niet ‘meegroeit’ wanneer de cliënt meer typt.