Het is mogelijk om in mobiele modules antwoorden van open vragen later in de module als tekst terug te laten komen. Bijvoorbeeld door een doel XY te vragen en na een aantal pagina's aan de cliënt te vragen hoe het met hun doel XY gaat.


  1. activeer de optie “gebruik in berekening” via de slider
  2. vul de vraag in
  3. schrijf een korte code in de computation, zoals deze:

reference: function (data) {

  return data.name_of_open_question;

}

  1. gebruik de code  ${computation:reference} om het antwoord terug te laten komen verderop in de module.
  2. klaar. Het antwoord op de open vraag wordt nu als tekst weergegeven in de module.
Wil je een antwoord uit een ander hoofdstuk wilt laten zien? Dan kan het voorkomen dat er geen antwoord wordt getoond. Dit omdat de hulpverdie dan heeft uitgeschakeld. In dit geval kun je de volgende code gebruiken:

food_reference: function(data) {

        var food = data.food;

        if (typeof food === 'string') {

            return food;

        } else return "The question has not been answered.";

    }


Deze code controleert of de waarde van de open vraag een string (tekst) is. Zo ja, dan is de open vraag beantwoord en kan het antwoord worden weergegeven. Zo niet, dan geeft de functie iets anders terug, zoals: "De vraag is niet beantwoord".


Hetzelfde geldt voor het verwijzen naar antwoorden uit een meerkeuze-/enkelkeuzevraag:

// Single choice

fruit_answer: function(data) {

      if (typeof data.fruit === 'number') {

        if (data.fruit === 90) {

            return "Apple";

        } else if (data.fruit === 91) {

            return "Banana";

      } else return "This question was not answered";

  }

// Multiple choice

animals: function(data) {

  if (typeof data.animal === 'object') {

      var animal = [];

      if (data.animal.includes(1)) {

          animal.push("Cat");

      }

      if (data.animal.includes(2)) {

          animal.push("Dog");

      }

      return animal.join(", ");

  } else return "this question was not answered";