Een dagboek is een set met vragen die aan de cliënt kan worden gepresenteerd als een terugkerende taak. Een dagboek is dus een goede tool om gebeurtenissen te registreren en trends hierin te kunnen ontdekken. Voor elke interventie waarin de BCT (behavioural change technique) feedback en monitoring belangrijk is, kan het creëren van een dagboek een goede keuze zijn.

 

Hoe kan een dagboek worden gebruikt?

De cliënt kan iets nieuws in het dagboek zetten op elk moment van de dag (en in werkelijkheid gebeurt dit vaker dan dat een taak aan hen wordt gepresenteerd). Het dagboek is voor de eindgebruiker te gebruiken via de web-applicatie van Minddistrict, maar ook in de Minddistrict app. Vooral de app-versie is een handige tool, omdat de cliënt toegang heeft om een gebeurtenis, emotie of gedachte te registeren, terwijl dit nog bezig is of net is gebeurd. Een smartphone heb je immers (bijna) altijd bij de hand. De dagboekfunctie is dus een handige tool om jouw interventie te laten plaatsvinden in het dagelijks leven van de gebruiker.

 

Wanneer heeft een gebruiker toegang tot een dagboek?

Een dagboek kan op verschillende manieren worden gestart: 

  1. Door de hulpverlener 
  2. Door de cliënt via de zelfhulpcatalogus (alleen wanneer het dagboek is gemarkeerd als zelfhulp)
  3. Getriggerd door een ander stuk content (bijvoorbeeld een module) 

 

Een cliënt kan meerdere dagboeken tegelijkertijd hebben.

 

Wat kunnen gebruikers uit hun dagboek halen?

De belangrijkste dingen die gebruikers uit hun dagboek krijgen zijn: inzicht in gedrag, gevoelens en gedachtes (vooral via de grafieken) en een overzicht van gebeurtenissen en momenten in het verleden (vooral via de tijdlijn). 

 

Inzicht in gedrag, gevoelens en gedachtes 

Één van de hoofddoelen binnen psychologische hulpverlening is om als cliënt en hulpverlener inzicht te krijgen. Inzicht helpt om problemen te analyseren en te begrijpen, om deze uiteindelijk te overwinnen. Een dagboek voor het registreren van gedrag, gevoelens of gedachtes in een goede tool hiervoor. Een dagboek kan op verschillende manieren worden gebruikt om inzicht te verkrijgen. Hierbij kun je denken aan: 

  • Het verzamelen van data om gedrag, gevoelens en gedachtes te analyseren.
  • Het monitoren van gedrag, gevoelens en gedachtes om verandering te zien gedurende de behandeling.
  • Het geven van feedback op gedrag en het proces van gedragsverandering.

 

Tijdlijn

De meest relevante informatie van een dagboekinvoer wordt getoond op de tijdlijn van de gebruiker. Cliënt en hulpverlener kunnen door deze tijdlijn scrollen om te kijken wat deze persoon heeft gedaan. Wat er precies wordt getoond is afhankelijk van het specifieke dagboek. Alle invoeren van alle dagboeken worden op deze tijdlijn getoond, dus verschillende dagboekinvoeren worden in één overzicht getoond. Deze tijdlijn wordt voor zowel hulpverleners als cliënten hetzelfde getoond. 

 

Als editor bepaal jij welke velden van het dagboek interessant genoeg zijn om op de tijdlijn te laten zien. Hoe dit wordt gedaan wordt uitgelegd in de paragraaf ‘Hoe vul je verschillende dagboekvelden in?’.

 

Grafieken

Vanuit de grafieken is het mogelijk om de vooruitgang in één blik te zien. Perfect om inzicht te verkrijgen! Als editor is het belangrijk om goed na te denken over de variabelen die worden getoond in de grafiek, en wat de beste visuele output is. Op dit moment zijn er 3 types grafieken beschikbaar.